Sibel Üner

Yazar

Psikiyatrist Dr. SİBEL ÜNER, liseyi Ankara Fen Lisesi’nde bitirdi. 1986 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1989-1993 yılları arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Psikiyatri ihtisasını tamamlayarak, uzmanlığını aldı. Daha sonra İzmir Alsancak Devlet Hastanesi’nde 10 sene Psikiyatri Uzmanı olarak çalıştı ve özel muayenehane işletti. 2002 yılından itibaren Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi’nde görev aldı. Burada geçirdiği 15 sene boyunca Organ Nakli Değerlendirme Komisyonu, Sigara bıraktırma polikliniği, Palyatif Servis, kanser hastaları ile ailelerine destek, ağrılı hastalar ve kronik hastalıklar konularında çalıştı. Ayrıca ergenlerle sınav kaygısı, hedef belirleme, aile-akran çatışmaları, öfke kontrolü konusunda terapi yaptı. Genç erişkinlere kişilerarası ilişki, kariyer planlama ve iş yaşamı stres yönetiminde coaching verdi. Sağlık Bakanlığı Aile Hekimleri Ruh Sağlığı ve Bozuklukları Eğitim Projesinde eğitimci olarak rol aldı. Halen Göktürk/İstanbul’da muayenehane hekimi olarak çalışmaya devam etmektedir.

Son Makaleleri

Obsesif kompülsif bozukluk (Takıntı hastalığı) ve çocuklar

Obsesyon anlamsız ve saçma olduğunu bildiğimiz halde aklımızdan uzaklaştıramadığımız düşünceler, kompülsiyon ise bu düşünceleri ortadan kaldırmak amacı ile yapılan tekrarlayıcı eylemlere verilen addır. Bu...