Patent Duktus Arteriosus (PDA) nedir?

0
282

Duktus arteriosus, bebekler henüz  anne karnındayken kalpteki iki büyük damar (akciğere kan götüren pulmoner arter ve aort damarı ) arasında geçiş sağlayan damarsal bir yapıdır. Duktus arteriosus’un doğumdan sonra kapanmayarak açık kalmasına patent duktus arteriosus (PDA) denir.

Bulguları nelerdir?

Bu bağlantının açık kalması aort damarındaki oksijenden zengin kanın bir kısmının pulmoner artere geçerek tekrar akciğere dönmesine neden olur. Küçük PDA’sı olan çocuklarda genelde bir bulgu yada şikayet görülmezken büyük olanlarda ise çabuk yorulma, solunum sıkıntısı, büyüme geriliği, tartı alamama gibi bulgular görülebilir. Büyük PDA’sı olan hastalarda bir süre sonra ise tablo daha da ağırlaşarak kalp yetersizliği, kalp büyümesi gelişebilir. Küçük PDA’sı olan çocuklarda ise genelde rutin muayene sırasında kalpte duyulan bir üfürüm ile tanı konur.

Tanı konulduktan sonra ne yapılması gerekir?

Çok büyük olmayan PDA’larda eğer çocuğun tartı alımı da yeterliyse kapatma için genelde 1 yaş beklenir. Ancak büyüme geriliği ve kalp yetersizliği bulguları olan çocuklarda PDA kapatılması için daha erken -hatta bazen yenidoğan döneminde bile- müdahale gerekir. Çok küçük (sessiz) PDA’larda ise genelde bir tedavi gerekmez ve bu hastalar müdahale edilmeden izlenebilir.

PDA’sı olan çocuklarda tedavi seçenekleri nelerdir?

İki seçenek vardır; anjio yöntemi ile ameliyatsız kapatma ve cerrahi kapatma. Günümüzde artık PDA’ların çok büyük bir kısmı anjio yöntemi ile ameliyata gerek olmadan kapatılabilmektedir. PDA’nın anjio ile  kapatma işlemini bu konuda deneyimli çocuk kardiyoloji uzmanları yapmaktadır. Bu bağlantının anjio ile  kapatılması için nitinolden üretilmiş küçük tıkaçlar kullanılmaktadır. Anjio yöntemiyle kapatma,  20 yılı aşkın süredir tüm dünyada güvenle uygulanan bir yöntemdir ve tedavide ilk seçenek olmaya devam etmektedir.