Ana Sayfa Anne ve Bebek Emzirme İş kanunu kapsamında süt izni kaç gündür? Süt izni nasıl hesaplanır?

İş kanunu kapsamında süt izni kaç gündür? Süt izni nasıl hesaplanır?

Doğum sonrasında yeni annelere çocuğun sağlığı göz önünde bulundurularak, bebekler 1 yaşını doldurana kadar süt izni veriliyor. Süt izni sayesinde anneler bebeklerini gün içinde emzirebiliyorlar Peki süt izni kaç gün ve kaç saat?  Ne kadar süre ile süt izninden faydalanabilirsiniz?

Süt izni nedir?
Süt izni, doğumdan sonra ki süreçte kullanılır. Yani, yeni doğum yapan bir anne, bebeklerinin 1 yaşını doldurana kadar işyerinden, doktor raporu dahilinde ve doğum belgesi dahilinde, 1 aylık süre ile süt izinleri alma hakkına sahiptir. Süt izni, her gün için 1,5 saattir. Ancak çoğul gebeliklerde bu süre ve süreç farklılık gösterebilir. Bu süreçte  hamile bayanların da günlük yasal olarak çalışma süreleri 7,5 saatin üzeri olmaması da gerekir.  Süt izni, doğumdan sonra başlar ve bebek 1 yaşına gelene kadar devam eder.  Bebek 1 yaşına geldikten sonra, anneye verilen süt izni hakkı ortadan kalkar ve günlük çalışma şartlarına göre çalışma hayatı devam eder.

Süt izni nasıl kullanılır?
– Doğum öncesi ve sonrası olarak toplamda 16 haftalık doğum izni hakkınız vardır. 16 haftalık izninizin bitmesi durumunda, ek olarak; 1 yıl boyunca süt izni verilmektedir
– Süt izni, her gün olmak şartı ile kullanılması gereklidir
– Her gün, günde 1,5 saat  anneler, süt izni haklarını kullanabilirler
Çoğul gebeliklerde ise, doğum öncesi verilen toplam izin 10 hafta olarak bilinirken, yine doğum sonrası için de 10 hafta izin kullanma hakkı bulunmaktadır.
– Çoğul gebelik izinleri, normal doğum izinlerinden toplamda 1 ay daha fazla değerlendirilmektedir.
– Doğum öncesi kullanılmayan bir süre izinler, doğum sonrası kullanma hakkını da anne adaylarına sunmaktadır
Doğum öncesi izni az kullanmak için, doktorunuzdan bu süreçte çalışmaya engel hiçbir engeli yoktur gibi bir rapor almanız, işletmeye ya da SGK ‘a göndermeniz gerekmektedir.

Yeni doğan bir bebeğin en doğal ve zaruri ihtiyaçlarından biri şüphesiz ki beslenmedir. Kimileri bebeğin anne tarafından direkt beslenmesine libido, cinsellik düşmanlığı ve benzeri ifadeler atfetse de, hatta zaman ve mekan sınırlaması arz etse de, genel itibari ile bilim dünyasının ısrarla söyledikleri hepimizin malumu. Bilimsel gerçekler karşısında, sağlıklı nesiller yetiştirilmesinin sağlanması adına bebeğin anne sütü ile beslenmesi/anne sütü almaya devam etmesi, tartışmasız devlet tarafından da desteklenmesi gereken, hatta yasal düzenlemeye ihtiyaç duyan bir konu.

Bizim hukukumuzda, İş Kanunu, Devlet Memurları Kanunu ve diğer Kanunlara tabi çalışma esasları olan meslek grupları bakımından yapılmış ayrı ancak benzer düzenlemeler mevcuttur. Bu yazımızda İş Kanunu kapsamında çalışan anne için yapılmış olan düzenlemeyi inceleyeceğiz.

İş Kanunu kapsamında, çalışan anneler için yapılmış olan “süt izni” düzenlemesi ile, kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verileceği hüküm altına alınmıştır. “İlk iki yıl anne sütü” teşvikine rağmen, yasada sadece bir yaşından küçük çocuğu olan anneler için düzenleme yapılmış olması elbette manidardır. Yine yasaya göre bir buçuk saatlik sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağının işçi tarafından belirleneceği düzenlenmişse de, uygulamada süt izinleri amacına yönelik kullanılmazlar/kullanılamazlar. Büyük şehirlerde yaşayan, çalışan bir annenin, bir buçuk saatlik izin süresinde işyerinden çıkıp evine gidip gelmesi mümkün olamadığı gibi, günlük toplam sürenin bölünerek kullanılması, bebeğin birden çok kez anne sütü almasının ve anne ile buluşmasının sağlanması imkansıza eşdeğerdir. İşte bu sebeplerle; süt izni kadın işçiler tarafından çoğunlukla, mesai başlangıcı veya bitişinden, yani bir buçuk saat geç işe gidilerek veya bir buçuk saat erken işten ayrılarak kullanılmaktadır. Hatta günlük bir buçuk saat olan sürenin toplu olarak haftada bir gün işe gidilmemesi, diğer günler tam çalışma yapılması sureti ile kullandırılmasına da uygulamada çok sık rastlanılmaktadır. Fakat belirtmeliyiz ki, süt izninin bu şekilde toplu olarak, haftalık ya da aylık kullandırılması yasaya uygun değildir.

Süt izni kullanamayan çalışan iş sözleşmesini feshedebilir 
Kadın çalışana süt izninin kullandırılmaması veya yasal düzenleme içerisinde talep edilmek kaydı ile istediği şekilde kullandırılmaması halinde çalışan, iş sözleşmesini İş Kanunu’nun 24. maddesine dayanarak haklı nedenle feshedebilir. Haklı fesih yapan çalışan, kıdem tazminatını dava yolu ile talep hakkına sahiptir.
Kadın çalışan “süt izni” kullanımını işverene dilekçe ile bildirmelidir. İşveren de bu dilekçeye karşı iznin uygun olduğuna ilişkin bir yazı vermelidir. Dilekçe ile başvuru ve işveren tarafından verilen uygunluk yazısı, iznin yasalara uygun biçimde verildiğinin ispatı yönünden önem taşır.

Süt izni çocuğa yasa ile verilmiş bir “hak”tır
İşveren tarafından kadın çalışana verilen süt izni günlük çalışma süresinden sayılır. Zira unutulmamalıdır ki; süt izni anneye değil, gelecek sağlıklı nesillerin yetişmesi için, çocuğa yasa ile verilmiş bir “hak”tır.

Süt İzni için Dilekçe Örneği: (Öğretmenler ve memurlar için)

(SÜT İZNİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ)

(Dilekçenin verileceği kurum tarafından belirlenmiş standart bir izin dilekçesi örneği yok ise, talebinizi aşağıdaki formatta iletebilirsiniz)

(DİLEKÇENİN VERİLECEĞİ BİRİMİN ADI)

…/…/….. tarihinde doğum yaptım. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (A) fıkrasında belirtilen analık izin sürelerinin bitiminden itibaren çocuğumu (çocuklarımı) emzirmek için, söz konusu 104 üncü maddenin (D) fıkrası uyarınca ilk altı ayda günde üç saat ve ikinci altı ayda günde birbuçuk saat olmak üzere süt izni kullanmak istiyorum.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

ADRES:
İkametgah adresi :
İznin geçirileceği adres :
Telefon numarası :

…./…./….
Adı ve Soyadı
Unvanı Kurum
sicil numarası
İmzası

Bunları okumalısın

İyi baba olmak isteyenlere öneriler

Süper baba adayları buraya! Anne nasıl bir çocuğun iç dünyasını besliyor ve temsil ediyorsa baba da çocuk için dış dünyanın temsilcisidir. Çocuk yetiştirmede ve çocuğun...

Dokunmanın önemi ve bebek masajı

Sevgi dolu temas bebeğimiz için çok önemli! Anne karnında büyüyen bebek için annenin vücudunda temas, güvenlik ve sıcaklığın temelidir. Doğum sonrasında ise anne ile...

Kuru ciltleri nemlendirmek için ipuçları

Pırıl pırıl bir cilde sahip olmanın yolları... "Su ve sabun tetmez mi?" sorunuzu duyuyoruz. Yetmiyor maalesef. Elbette temizliğin bu muhteşem ikilisi demirbaşlarımız. Ancak farklı...

Bebek masajı yapmanın püf noktaları

Onlar da masaj sever... Anne ve bebek arasındaki bağı en çok güçlendiren bebek masajını ihmal etmeyin. Uzmanlardan aldığımız bilgi ve öneriler ışığında sizin için...

Uzun ve çekici kirpikler için 7 öneri

O güzel gölgelerin sırları... Kadınların güzellik listesinde ilk sıralarında yer alan gözler ve kirpikler, her zaman doğal güzelliğinizin bir parçası olmayabilir. Bu 7 temel...